Plan de Afacere

Plan «Pro»

Planul de afaceri Pro este rezultatul conlucrării echipei de consultanţi cu clientul proiectului, când este necesar de a găsi un mod de abordare nestandard şi profund a metodelor de realizare a proiectului de afaceri. De obicei, sarcina este una complexă, cu mai multe variante de implementare şi cu o varietate largă de soluţii şi modele, în baza cărora pot fi primite deciziile de investiţii şi management. Mai des este cazul proiectelor relativ mari, cu suma investiţiei sporită şi riscuri semnificative pentru dezvoltarea companiei în viitor.

Prognozele în asemenea cazuri sunt efectuate în câteva variante (optimistă, pesimistă, medie), fiind alcătuite mai multe modele financiare, cu diferite valori ale factorilor principali: strategie de finanţare, costul banilor atraşi de la creditori, planul vânzărilor, structura costurilor, achiziţiile etc.

De asemenea, este de menţionat importanţa analizei pieţei de desfacere, studierea situaţiei curente şi prognozarea trendului pieţei pentru o perioadă îndelungată de timp. În cadrul analizei proiectului se efectuează analiza sensibilităţii proiectului, în dependenţă de factorii principali: volumul de vânzări, preţul de livrare, costul materiei prime.

Planul de afaceri Pro este elaborat conform cerinţelor standardului UNIDO, însă ținând cont de specificul proiectului, unele compartimente pot fi analizate şi descrise mai profund.

Planul Pro poate fi realizat în limbile româna, rusă, sau engleză la cererea clientului. Documentul este pregătit pentru a fi prezentat băncilor comerciale şi investitorilor, din Republica Moldova, sau alte ţari.

Termenul de elaborare a planului Pro constituie 2-4 săptămâni. Preţul lucrărilor se stabileşte în mod individual.

De ce noi

Există mai multe cauze, de ce clienţii ne aleg pe noi, însă trei din ele sunt evidente:

  • Experienţa şi competenţele consultanţilor noştri;
  • Preţul şi termenii de executare a lucrărilor sunt prognozabile;
  • Politica de preţ argumentată.

Contacte